Sint Franciscus Gasthuis Rotterdam

Samenwerkingsverbanden

Ziekenhuiszorg staat niet op zichzelf en Franciscus Gasthuis werkt daarom met diverse instellingen in de regio samen. Met een aantal organisaties is de samenwerking extra intensief om de patiŽnt een nog betere zorg te bieden.


Franciscus Gasthuis & Vlietland
CoŲperatie Ziekenhuispartners XL
Zorgservice XL
Prostaatcentrum zuidwest Nederland
Dienstapotheek Noord
Aafje ZorgHotel
GGZ-Delfland
Oogziekenhuis Rotterdam
Centrum voor Reuma en Revalidatie Rotterdam
Rijndam Revalidatiecentrum 
Thuiszorg Winkel Rotterdam
Thuiszorgorganisaties
BeterKeten
SchildklierNetwerk


Franciscus Gasthuis & Vlietland

Franciscus Gasthuis & Vlietland: dat is de overkoepelende naam waaronder het Rotterdamse Sint Franciscus Gasthuis en het Schiedamse Vlietland Ziekenhuis vanaf september 2015 samen verder gaan. Een nieuwe naam voor ťťn ziekenhuis op vijf locaties. De nieuwe ziekenhuisorganisatie positioneert zich als het ziekenhuis waar al generaties lang wordt gezorgd voor de zorgen van patiŽnten en hun dierbaren.

Met de nieuwe naam Franciscus Gasthuis & Vlietland worden de vijf locaties van het ziekenhuis verbonden. De hoofdlocaties worden aangeduid als Franciscus Gasthuis (Rotterdam) en Franciscus Vlietland (Schiedam). Daarnaast zijn er drie poliklinieklocaties: Franciscus Berkel, Franciscus Hoogvliet en Franciscus Maassluis. Lees meer op www.franciscus.nl.

Pijl: naar boven

CoŲperatie Ziekenhuispartners XL

Het HagaZiekenhuis (Den Haag), Reinier de Graaf Groep (Delft), Franciscus Gasthuis (Rotterdam), Franciscus Vlietland (Schiedam) en het IJsselland Ziekenhuis (Capelle a/d IJssel) vormen gezamenlijk de coŲperatie 'De Ziekenhuispartners XL'. Door samen te werken, kunnen de afzonderlijke ziekenhuizen schaalvoordelen en kwaliteitsverbeteringen realiseren. Door de krachten te bundelen, zijn het HagaZiekenhuis, de Reinier de Graaf Groep en Franciscus Gasthuis in staat om hun topklinische posities te borgen en uit te breiden. Franciscus Vlietland kan door de samenwerking met de topklinische ziekenhuizen zijn positie verder versterken als basisziekenhuis. Op deze wijze kunnen de vier ziekenhuizen de patiŽnten in hun verzorgingsgebied blijvend goede en kosteneffectieve basis- en topzorg garanderen op basis van volledige keuzevrijheid.

Pijl: naar boven


Zorgservice XL

Het HagaZiekenhuis te Den Haag, Reinier de Graaf Groep te Delft werken binnen de organisatie Zorgservice XL intensief samen op het gebied van inkoop, goederenlogistiek en daarmee samenhangende financiŽle administratie. Zorgservice XL bespaart op de inkoopkosten door de bundeling van professionaliteit en inkoopvolumes. Daarnaast wordt efficiŽntie gerealiseerd door de integratie van logistieke activiteiten en het centraliseren van de gedigitaliseerde afhandeling van factuurstromen.

Pijl: naar boven

Prostaatcentrum zuidwest Nederland

Het Prostaatcentrum zuidwest Nederland is een samenwerking tussen het topklinische Franciscus Gasthuis en het universitaire ziekenhuis Erasmus MC. De medisch specialisten die betrokken zijn bij deze samenwerking, hadden al enige tijd het ideaal beeld om multidisciplinaire zorg te bieden aan patiŽnten met prostaatkanker. Een werkwijze waarbij de patiŽnt centraal staat met een team van experts om hem heen. Door de realisatie van het centrum worden expertise, ervaring en kundigheden van beide ziekenhuizen gebundeld, waardoor de kwaliteit en snelheid van de geboden zorg wordt bevorderd. Meer informatie vindt op de website www.prostaatcentrumzwn.nl.

Pijl: naar boven

Dienstapotheek Noord

De Dienstapotheek is een gezamenlijke apotheek van de Rotterdamse apothekers die deelnemen aan de Vereniging Apothekers Rotterdam. Deze apothekers zijn om de beurt aanwezig in de Dienstapotheek.

De apotheek is gevestigd in de Poli-Apotheek van Franciscus Gasthuis. Omdat de Dienstapotheek open is als het ziekenhuis gesloten is, heeft deze een eigen ingang net naast de Centrale Ingang van het ziekenhuis. De Dienstapotheek is geopend in de weekenden, op feestdagen en dagelijks van 17.30 - 08.00 uur. Op de overige tijden kunt u terecht bij de Poli-Apotheek.

Met de Dienstapotheek is er, naast de bestaande apotheek, 24 uur per dag, zeven dagen per week poliklinische farmaceutische zorg aanwezig. Na een bezoek bij de huisartsen van de Huisartsenpost of de artsen van onze Spoedeisende Hulp kunt u direct uw medicijnen ophalen.

Pijl: naar boven


Aafje ZorgHotel locatie Franciscus Gasthuis

Niet alle patiŽnten die medisch zijn uitbehandeld en van de specialist met ontslag mogen uit het ziekenhuis zijn in staat om direct naar hun eigen woonsituatie terug te keren. Aafje zorghotel locatie Franciscus Gasthuis biedt u een verder herstel in een prettige omgeving. Wanneer u in aanmerking komt voor verder herstel of revalidatieperiode in het zorghotel, wordt u hier vanuit het ziekenhuis op gewezen door uw behandelaar en in contact gebracht met een transferverpleegkundige van Bureau Nazorg. Na een overbruggingsperiode van maximaal 3 maanden gaat u weer met ontslag naar uw eigen woonomgeving. Dit kan eventueel met thuiszorg van Aafje zorg thuis. Daar waar ontslag naar huis echt niet meer kan wordt samen met u een plaats in een verpleeghuis naar voorkeur geregeld. In het zorghotel worden de kwaliteitseisen gehanteerd volgens Prezo. Deze zijn gebaseerd op de normen voor Verantwoorde zorg en het Kwaliteitskader en volgt dezelfde opbouw en structuur: domeinen, pijlers en voorwaarden. Centraal in PREZO staan de prestaties die medewerkers en de organisatie leveren aan de gast. Meer informatie vindt u op www.aafje.nl/kwaliteit

Pijl: naar boven


GGZ-Delfland

GGZ-Delfland en Franciscus Gasthuis werken samen om de continuÔteit en ontwikkeling van de ziekenhuispsychiatrie te waarborgen. GGZ Delfland behandelt patiŽnten met een tijdelijke of blijvende psychische stoornis, ongeacht de leeftijd van de patiŽnt of de complexiteit van de stoornis. GGZ-Delfland houdt poliklinisch spreekuur in Franciscus Gasthuis. Daarnaast werkt de GGZ-Delfland intensief samen met Klinische Psychiatrie en Psychologie afdeling in Franciscus Gasthuis. Meer informatie vindt u op www.ggz-delfland.nl.

Pijl: naar boven


Oogziekenhuis Rotterdam

De polikliniek Oogheelkunde van Franciscus Gasthuis is opgezet in samenwerking met het Oogziekenhuis Rotterdam. De medewerkers en oogartsen van het specialisme Oogheelkunde zijn in dienst van het Oogziekenhuis Rotterdam. De samenwerking is opgezet om beter en sneller te kunnen inspelen op wisselende behoeften en omstandigheden. Door een betere afstemming en samenwerking kunnen de beschikbare kennis, mensen en productiefaciliteiten efficiŽnter worden benut. Hierdoor ervaart de patiŽnt een betere kwaliteit van oogzorg. De oogzorg zal daar plaatsvinden waar de patiŽnt het beste af is wat betreft toegangstijd, kwaliteit en bereikbaarheid.

Met ingang van 1 januari 2008 zijn de internisten van Het Oogziekenhuis Rotterdam toegetreden tot de maatschap Interne Specialismen van Franciscus Gasthuis. Door de samenwerking kunnen patiŽnten in Het Oogziekenhuis Rotterdam niet alleen terecht voor oogheelkundige zorg, maar ook voor Interne Geneeskunde en Reumatologie.

Meer informatie vindt u op www.oogziekenhuis.nl 

Pijl: naar boven

Centrum voor Reuma en Revalidatie Rotterdam

Franciscus Gasthuis heeft een samenwerkingsovereenkomst met het centrum voor Reuma en Revalidatie Rotterdam (RRR) voor revalidatiegeneeskunde voor ouderen (55+). In het RRR revalideren patienten met ziektebeelden zoals een hersenbloeding of herseninfarct. Het RRR maakt onderdeel uit van de Rotterdamse Stroke Service en staat mede garant voor een kwalitatief goede nazorg op dit gebied. Meer informatie vindt u op www.rrr.nl.

Pijl: naar boven


Rijndam Revalidatie

Rijndam Revalidatie is een grote organisatie waar patiŽnten met blijvende beperkingen door onder andere een hersenbloeding of amputatie optimaal leren functioneren. Alle revalidatieartsen zijn in dienst van Rijndam, net als ondersteuners, maar ze werken ook in Franciscus Gasthuis. De afdeling Paramedische Dienst van Franciscus Gasthuis verzorgt de klinische fysiotherapie en logopedie in het ziekenhuis. De afdeling verzorgt net zoals Rijndam poliklinische spreekuren in Franciscus Gasthuis. Meer informatie vindt u op www.rijndam.nl. 

Pijl: naar boven

Thuiszorg Winkel Rotterdam

Veel mensen zijn in een bepaalde fase van hun leven voor kortere of langere tijd afhankelijk van hulpmiddelen door bijvoorbeeld ouderdom, blessure of zwangerschap. In Franciscus Gasthuis is een uitleendepot van hulpmiddelen die verstrekt worden door Thuiszorg Winkel Rotterdam. Uw arts of verpleegkundige kan u meer informatie geven en er voor zorgen dat u de hulpmiddelen direct mee naar huis krijgt. Meer informatie vindt u op www.vegro.nl

Pijl: naar boven


Thuiszorgorganisaties

Franciscus Gasthuis werkt nauw samen met regionale en landelijke thuiszorgorganisaties. Wanneer u gebruik wilt maken van thuiszorg, dan kunt u informatie opvragen aan een verpleegkundige. Zij schakelen waar nodig een transferverpleegkundige van Bureau nazorg. De transferverpleegkundige bemiddelt via het Centrum Indicatie Zorg (CIZ) om voor u een geschikte zorgaanbieder te regelen. Voor vragen over thuiszorg of andere vormen van nazorg kunt u ook direct terecht bij Bureau nazorg via buronazorg@sfg.nl of telefonisch via telefoonnummer 010 - 461 6614. 

Pijl: naar boven


BeterKeten

Regionale samenwerking tussen zorgaanbieders biedt toekomstperspectief. Bundeling van krachten en kennis vergroot de expertise, waardoor de kwaliteit en doelmatigheid van patiŽntenzorg en wetenschap omhoog gaat. Zowel de patiŽnt, medisch specialist, medewerker en de maatschappij hebben hier baat bij.

Vier ziekenhuizen in de regio Rotterdam-Rijnmond delen deze visie en werken samen in Stichting BeterKeten. Dit vanuit de ambitie om patiŽntgerichte, kwalitatief hoogwaardige zorg te leveren, die tevens maatschappelijk verantwoord is. Franciscus Gasthuis heeft deze stichting in 2011 samen met het Erasmus MC opgericht. Het Maasstad Ziekenhuis en het Havenziekenhuis zijn inmiddels ook aangesloten. 

Pijl: naar boven


SchildklierNetwerk

Het SchildklierNetwerk wordt gevormd door Franciscus Gasthuis & Vlietland het, Erasmus MC, Maasstad Ziekenhuis, Ikazia Ziekenhuis, Spijkenisse Medisch Centrum en Het van Weel - Bethesda Ziekenhuis en het IJsselland Ziekenhuis. Mede dankzij dit netwerk, krijgt de patiŽnt met een schildklierziekte de beste zorg op de beste plek in de regio. Ook wordt ingezet op gezamenlijk wetenschappelijk onderzoek.

Print deze pagina Print deze pagina
 

Cookiemelding

Deze website van Franciscus Gasthuis & Vlietland maakt gebruik van cookies. Lees meer hierover in onze disclaimer

Ik sta de cookies toe Nee, liever geen cookies