Sint Franciscus Gasthuis Rotterdam

NIAZ kwaliteitskeurmerk

Afbeelding: logo NIAZ

Het Sint Franciscus Gasthuis heeft in 2012 voor de tweede keer het NIAZ accreditatiebewijs ontvangen na een hertoetsing. Dit kwaliteitskeurmerk voor ziekenhuizen wordt uitgereikt door het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ). Met het keurmerk tonen we doorlopend en systematisch te werken aan een betere organisatie en een hoge kwaliteit van zorg voor onze patiŽnten. Het NIAZ kwaliteitskeurmerk is eerder aan ons ziekenhuis toegekend in 2008.

NIAZ; instituut voor en door de zorg

Het NIAZ is opgericht in 1998, door de brancheorganisaties van ziekenhuizen en de Orde van Medisch Specialisten. Het instituut maakt gebruik van een door het veld ontwikkelde norm: de Kwaliteitsnorm Zorginstelling. Deze norm beschrijft aan welke voorwaarden een ziekenhuis moet voldoen om duurzaam goede kwaliteit van zorg te bieden. Ook de toetsing van ziekenhuizen geschiedt door speciaal opgeleide collega's uit andere ziekenhuizen.

NIAZ in het Sint Franciscus Gasthuis

Om aan de norm te voldoen, zijn er in het Sint Franciscus Gasthuis op veel terreinen afspraken gemaakt en procedures vastgelegd. Alle afdelingen doen periodiek onderzoek, om na te gaan in hoeverre wordt voldaan aan de norm en op welke punten het beter kan. In deze beoordeling is er naast kwaliteit voor zorg ook veel aandacht voor patiŽntveiligheid en een veilige werkomgeving voor medewerkers. Daarbij vergeten we natuurlijk onze patiŽnten niet: we vragen hen ook structureel naar een oordeel over de geleverde zorg.

De toets van het NIAZ

In maart 2012 heeft een auditteam van het NIAZ gedurende vier dagen het Sint Franciscus Gasthuis uitgebreid onderzocht. Het auditteam heeft allerlei aspecten bekeken op het gebied van zorgverlening en veiligheid. Daarbij is niet alleen gekeken naar de wijze waarop de patiŽntenzorg is georganiseerd. Er was ook aandacht voor bijvoorbeeld de aanwezige deskundigheid bij medewerkers en de wijze waarop men omgaat met de apparatuur en hygiŽneregels. Tevens werden ondersteunende processen beoordeeld, bijvoorbeeld hoe de continuÔteit van de stroomvoorziening geregeld is en hoe er wordt omgegaan met milieuregels. Kortom: voor een groot aantal processen is nagegaan of ze aan de eisen voldoen en waar relevant zijn verbeterpunten aangegeven. Verbeterpunten worden opgepakt en regelmatig beoordeeld, zodat de kwaliteit verder kan toenemen.

Wat betekent dit voor u?

Het Sint Franciscus Gasthuis streeft ernaar om kwalitatief hoogwaardige zorg te verlenen. Het NIAZ kwaliteitskeurmerk levert het bewijs dat het ziekenhuis goede zorg biedt en dat de geboden zorg veilig is. Daarnaast geeft de hertoetsing een positieve stimulans, om waar nodig te verbeteren en bij de hertoetsing over vier jaar een vooruitgang te tonen.

Meer informatie

Klik hier voor meer informatie over het NIAZ keurmerk.

Print deze pagina Print deze pagina
 

Cookiemelding

Deze website van Franciscus Gasthuis & Vlietland maakt gebruik van cookies. Lees meer hierover in onze disclaimer

Ik sta de cookies toe Nee, liever geen cookies